امیردانلود- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

لطفا با رعایت انصاف به این وبلاگ امتیاز دهید.
این وبلاگ عالی است
42 %  تعداد آرا: 27 42 %
خوب است
14 %  تعداد آرا: 9 14 %
خوب نیست
5 %  تعداد آرا: 3 5 %
اصلا خوب نیست
39 %  تعداد آرا: 25 39 %

موضوعات
نظرسنجی
لطفا با رعایت انصاف به این وبلاگ امتیاز دهید.

نتايج|| آرشیو نظرسنجی