امیردانلود- آرشیو نظرسنجی

نظرسنجی

لطفا با رعایت انصاف به این وبلاگ امتیاز دهید.
این وبلاگ عالی است
42 %  تعداد آرا: 26 42 %
خوب است
13 %  تعداد آرا: 8 13 %
خوب نیست
5 %  تعداد آرا: 3 5 %
اصلا خوب نیست
40 %  تعداد آرا: 25 40 %

موضوعات
نظرسنجی
لطفا با رعایت انصاف به این وبلاگ امتیاز دهید.

نتايج|| آرشیو نظرسنجی