امیردانلود- نظرسنجی

نظرسنجی

لطفا با رعایت انصاف به این وبلاگ امتیاز دهید.
اصلا خوب نیست
 تعداد آرا: 25 39 %
خوب نیست
 تعداد آرا: 3 5 %
خوب است
 تعداد آرا: 9 14 %
این وبلاگ عالی است
 تعداد آرا: 27 42 %
موضوعات
نظرسنجی
لطفا با رعایت انصاف به این وبلاگ امتیاز دهید.

نتايج|| آرشیو نظرسنجی